znaczki

 • Poczta obozowa Strzebielinek 1982r.

 • Koperta ze znaczkiem: Solidarność II rocznica


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.


  ze zbiorów p. Remigiusza Stasiaka

 • Koperta ze znaczkiem: Strzebielinek 6 miesięcy


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 13.06.1982 r.


  ze zbiorów p. Remigiusza Stasiaka

 • Koperta ze znaczkiem: 64 Rocznica Niepodległości


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Karta za znaczkiem: 11 Listopada


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Karta za znaczkami:
  Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
  Konstytucja Trzeciego Maja 1791 r.
  Józef Piłsudski

  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Blok zanaczków: Poczta obozowa


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Znaczek: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Znaczek: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Znaczek: Internowani


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Znaczek: Solidarność była, jest i będzie


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Znaczek: Jestem przy Tobie pamiętam, czuwam


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.

 • Znaczek: Jestem przy Tobie pamiętam, czuwam


  wydano: Obóz dla Internowanych Strzebielinek, 1982 r.