znaczki

 • Znaczki wydane przez Pocztę Solidarność w latach '80

 • Seria znaczków - Herby

  • Gryf
  • Poraj
  • Godziemba
  • Junosza
  • Ciołek
  • Brochicz
  • Jelita
  • Rogala
  • Topór
  • Wieniawa

  Format oryginału: 3 cm x 4 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Blok znaczków - Herby miast Rzeczpospolitej

  • Wilno
  • Nowogródek
  • Kowno
  • Brześć
  • Grodno
  • Stanisławów
  • Jarosław
  • Tarnopol
  • Stry
  • Lwów

  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Bloki - Polska i Litwa

  • 1386 - 1986 - w 600 - lecie Chrztu Litwy
  • 1385 - 1985 - w 600 - lecie Wspólnoty Narodów

  Wydano: Poczta Solidarność, 1986 rok.

 • Blok znaczków - Polskie Orły

  • Orzeł Władysława Jagiełły
  • Orzeł Zygmunta Augusta
  • Godło Księstwa Warszawskiego
  • Godło Powstania Styczniowego
  • Orzeł Legionów Polskich
  • Orzeł Rzeczpospolitej 1919
  • Orzeł Rzeczpospolitej 1927

  • Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Seria znaczków - Godło Polski

  Format oryginału: 3 cm x 4 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, 1989 rok.

 • Blok znaczków - Godła

  • Orzeł z herbem Batorych
  • Orzeł z herbem Wazów
  • Orzeł Jana III z herbem Sobieskich
  • Orzeł z czasów Stanisława A. Poniatowskiego

  Format bloku: 14 cm x 6 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, 1986 rok.

 • Bloki znaczków - Orzeł w godłach polskich

  • Orzeł Henryka V Legnickiego 1268 rok
  • Orzeł Kazimierza Opolskiego 1222 rok
  • Orzeł Władysława Łokietka 1320 rok
  • Orzeł Przemysława II 1295
  • Orzeł Władysława Jagieły XIV i XV wiek
  • Orzeł Kazimierza Wielkiego XiV wiek
  • Orzeł Zygmunta Starego XVI wiek
  • Orzeł Kazimierza Jagielończyka XV wiek
  • Orzeł Zygmunta III Wazy XVI / XVII wiek
  • Orzeł Stefana Batorego XVI wiek
  • Orzeł Jana III Sobieskiego XVII wiek
  • Orzeł Władysława IV Wazy XVII wiek

  Format bloku: 10,5 cm x 14,5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Bloki znaczków - Orzeł w godłach polskich

  • Orzeł Księstwa Warszawskiego 1807 rok
  • Orzeł Stanisława Augusta Poniatowskiego XVIII wiek
  • Orzeł Legionowy 1914 rok
  • Orzeł Królestwa Polskiego 1815 -1830 rok
  • Orzeł R.P. 1927 - 1945 rok
  • Orzeł PSZ we Francji 1939 rok
  • Orzeł PSZ w Wielkiej Bryt. 1940 rok
  • Orzeł R.P. 1918- 1927 rok
  • Orzeł Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 1940 rok
  • Orzeł Jednostki Wojskowej na Środ. Wsch.
  • Orzeł I Dywizji w ZSRR 1943 rok
  • Orzeł Wojsk Polskich w Syrii 1940

  Format bloku: 10,5 cm x 14,5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Znaczek - Godło Polski

  Format oryginału: 4 cm x 5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Znaczek - Orzeł Legionów

  Format oryginału: 3 cm x 4,5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Znaczek - Godło Rzeczpospolitej Polskiej

  Format oryginału: 3,5 cm x 5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, 1988 rok.

 • Bloki - Województwa Rzeczpospolitej Polskiej XVII

  • Królestwo Polskie
  • Ziemia Sądecka
  • Województwo Sandomierski
  • Województwo Krakowski
  • Ziemia Oświęcimska
  • Województwo Poznańskie
  • Województwo Kaliskie
  • Ziemia Zatorska

  Format bloku: 8 cm x 7,5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Bloki - Województwa Rzeczpospolitej Polskiej XVII

  • Wielkie Księstwo Litewskie
  • Województwo Smoleńskie
  • Województwo Trockie
  • Starostwo Żmudzkie
  • Województwo Połockie
  • Województwo Nowogrodzkie
  • Województwo Wileńskie
  • Województwo Czernichowskie

  Format bloku: 8 cm x 7,5 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Bloki znaczków - Poczet królów polskich

  • Mieszko I - 963-992
  • Dobrawa - 965-977
  • Bolesław Chrobry - 992-1025
  • Mieszko II - 1025-1034
  • Kazimierz Odnowiciel - 1034-1058
  • Bolesław II Śmiały - 1058-1079
  • Władysław I Herman - 1079-1102
  • Bolesław III Krzywousty - 1102-1138
  • Władysław II Wygnaniec - 1138-1146
  • Bolesław IV Kędzierzawy - 1146-1173
  • Mieszko III Stary - 1173-1177, 1199-1199, 1202
  • Kazimierz II Sprawiedliwy - 1177-1194
  • Władysław Laskonogi - 1202, 1228-1231
  • Leszek Biały - 1202-1277
  • Henryk I Brodaty - 1228-1238
  • Konrad I Mazowiecki - 1229, 1241-1243

  Format bloku: 9 cm x 10 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Bloki znaczków - Poczet królów polskich

  • Bolesław Wstydliwy - 1243-1279
  • Leszek Czarny - 1279-1288
  • Przemysł II - 1290, 1295-1296
  • Wacław II - 1300-1305
  • Władysław I Łokietek - 1306-1333
  • Kazimierz III Wielki - 1333-1370
  • Ludwik Węgierski - 1370-1382
  • Jadwiga - 1384-1399
  • Władysław II Jagiełło - 1386-1434
  • Władysław III Warmeńczyk - 1434-1444
  • Kazimierz Jagielończyk - 1447-1492
  • Jan I Olbracht 1492-1501
  • Aleksander - 1501-1506
  • Zygmunt I Stary - 1506-1548
  • Zygmunt II August 1548-1572
  • Henryk Walezy 1573-1574

  Format bloku: 9 cm x 10 cm


  Wydano: Poczta Solidarność,  rok wydania nieznany.

 • Bloki znaczków - Poczet królów polskich

  • Anna Jagiellonka - 1576-1596
  • Stefan Batory - 1576-1586
  • Zygmunt III Waza - 1587-1632
  • Władysław IV - 1632-1648
  • Jan II Kazimierz - 1648-1668
  • Michał Korybut Wiśniowiecki - 1669-1673
  • Jan III Sobieski - 1674-1696
  • August II Mocny - 1697-1733
  • Stanisław Leszczyński - 1704-1710, 1733-1736
  • August III - 1733-1763
  • Stanisław August Poniatowski 1794-1795

  Format bloku: 9 cm x 10 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.

 • Bloki znaczków - Hetmani

  • Hetman Stefan Czarnecki
  • Hetman Stanisław Żółkiewski
  • Hetman Jan Karol Hodkiewicz
  • Hetman Jan Sobieski
  • Hetman Jan Zamoyski
  • Hetman Stanisław Koniecpolski

  Format bloku: 9 cm x 7 cm


  Wydano: Poczta Solidarność, rok wydania nieznany.