Krótka historia powstania NZS


Inicjatywa utworzenia niezależnej organizacji studenckiej powstała po strajkach w sierpniu 1980 roku. Zapoczątkowali ją studenci Uniwersytetu Gdańskiego, domagając się prawa do utworzenia nowej organizacji, która zadba o zmianę modelu szkolnictwa wyższego i zniesienia cenzury. W krótkim czasie na większości uczelni w kraju powstały nowe struktury samorządowe.

W październiku odbył się w Warszawie zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich, przygotowano status i wniosek o rejestracją Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

Wniosek został przez sąd oddalony. Brak zgody na rejestracją NZS był powodem strajku studenckiego na Uniwersytecie Łódzkim. Strajk zakończył się sukcesem, Niezależne Zrzeszenie Studentów został zarejestrowane.

Działalność NZS w tym okresie to zmiany w strukturach uczelni, wpłynięcia na zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym i agitacja na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.

Wprowadzenie w kraju stanu wojennego skutkowało rozwiązaniem NZS i internowaniem wielu jego działaczy.

NZS podzielił się na lokalne organizacje uczelniane i działał w konspiracji. Część członków zrzeszenia przystąpiło do oficjalnych struktur samorządu uczelnianego, które działały na tyle skutecznie, że przywróciły ważniejsze zapisy w ustawie o szkolnictwie wyższym z przed stanu wojennego.

W sierpniu 1985 roku władze ponownie zmieniły zapisy tej ustawy, oddalając z władz uczelni niepokorną kadrę akademicką i odbierając uczelnią autonomię.  Nasiliła się działalność konspiracyjna i stale wzrastała liczba członków podziemnych organizacji.

W styczniu 1987 roku odbył się drugi zjazd NZS gdzie wybrano nową Komisję Krajową, która koordynowała działania lokalnych struktur.

NZS bronił spraw studenckich, inicjował manifestacje i wiece wspierające robotników, pomagał w organizacji III pielgrzymki Papieża do Polski oraz organizował obozy integracyjne dla nowoprzyjętych studentów.

W swoich postulatach NZS domagał się pluralizmu życia społeczno - politycznego, dostępu do środków masowego przekazu i reform gospodarczych.

We wrześniu 1988 roku odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów NZS, wybrane tu władze działały już jawnie i czynnie wspierały zmiany polityczne, które doprowadziły do wolnych wyborów.

znaczki

 • Znaczki wydane przez Pocztę NZS


  Aby powiększyć zdjęcia trzeba kliknąć w link lub w miniaturę znaczka.

 • Seria znaczków - Marzec 68

  Format bloku: 7,5 cm x 5 cm

  Wydano: Poczta NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), rok wydania nieznany

 • Znaczek - XII Rocznica Pontyfikatu

  Format oryginału: 5,5 cm x 4,5 cm

  Wydano: Poczta NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), rok wydania nieznany

 • Znaczek - 1918 - 1988

  Format oryginału: 6 cm x 7,5 cm

  Wydano: Poczta NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), 1988 rok

 • Blok znaczków - Staszek Pyjas student UJ zamordowany przez SB

  Wydano: Poczta NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), 1989 rok

 • Znaczek - Razem Młodzi Przyjaciele

  Wydano: Poczta NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów),


  rok wydania nieznany

 • Poczta Niezłomni

 • Seria znaczków - Odznaki batalionów AK

  • Gozdawa
  • Batalion Nałęcz
  • Gustaw Harnas
  • Żywiciel

  Format bloku: 6 cm x 18 cm

  Wydano: Poczta Niezłomni, rok wydania nieznany

 • Blok - Twórcy niepodległej

  • Ignacy Paderewski
  • Wincenty Witos
  • Ignacy Daszyński
  • Roman Dmowski
  • Józef Piłsudski

  Format bloku: 15 cm x 11 cm


  Wydano: Poczta Niezłomni Warszawa, rok wydania nieznany

 • Bloki znaczków - Kościoły starej Warszawy

  • Kościół Świętego Franciszka Serafickiego
  • Kościół Świętego Kazimierza
  • Kościół Księży Pijarów
  • Kościół Świętego Kazimierza Panien Sakramentek
  • Kościół Księży Augustynów
  • Kościół Przemienienia Pańskiego
  • Kościół Świętego Karola
  • Kościół Świętego Karola Boromeusza

  Format bloku: 10 cm x 15 cm

  Wydano: Poczta Niezłomni, rok wydania nieznany