znaczki

 • Poczta Niezależna

 • Blok znaczków - Zabory

  • Cesarstwo Niemieckie - zabór niemiecki
  • Cesarstwo Austro-Węgierskie - zabór austryjacki
  • Cesarstwo Rosyjskie - zabór rosyjski

  Format bloku: 5 cm x 8,8 cm


  Wydano: Poczta Niezależna, rok wydania nieznany

 • Seria znaczków - Matka Boska

  • Matka Boska Częstochowska
  • Matka Boska Ostrobramska
  • Matka Boska Nieustającej Pomocy
  • Matka Boska Kozielska
  • Matka Boska Katyńska

  Format oryginału: 3,2 cm x 4,3 cm


  Wydano: Poczta Niezależna, rok wydania nieznany

 • Seria znaczków - Matka Boska AK


  Wydano: Poczta Niezależna, 1985 r.

 • Seria znaczków - Prześladowania mniejszości narodowych

  • 1968 Wygnanie Żydów z Polski
  • Wygnanie Mazurów z Polski
  • 1947 Przesiedlenia Łemków

  Format oryginału: 5 cm x 5 cm


  Wydano: Poczta Niezależna, rok wydania nieznany

 • Seria znaczków - Wieki Kultury

  • IX wieków kultury żydowskiej
  • VI wieków kultury unickiej
  • VII wieków kultury polskiej na Mazurach

  Format oryginału: 5 cm x 4,5 cm


  Wydano: Poczta Niezależna, rok wydania nieznany

 • Seria znaczków - Województwa

  • woj. wileńskie (1413)
  • woj. inflantskie (1561)
  • woj. trockie (1413)
  • woj. nowogrodzkie (1413)
  • woj. żmudzkie

  Format oryginału: 4 cm x 6 cm (6,5 cm x 6 cm)


  Wydano: Poczta Niezależna, rok wydania nieznany

 • Blok znaczków - 70 rocznica odzyskania niepodległości

  Format bloku: 12,5 cm x 6 cm


  Wydano: Poczta Niezależna, 1988 rok.

 • Seria znaczków: Listopad 1830


  Wydano: Poczta Niezależna, 1985 rok

 • Seria znaczków: Listopad 1830


  Wydano: Poczta Niezależna, 1985 rok.