Krótka historia powstania KPN


Konfederacja Polski Niepodległej była pierwszą jawnie działającą partią w krajach demokracji ludowej. Została założona we wrześniu 1979 roku przez Leszka Moczulskiego.

Działacze KPN byli wielokrotnie prześladowani i więzieni przez władze komunistyczne. Program partii nawiązywał do tradycji piłsudczykowskich i wolnościowych.

KPN dążył do przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów i zwracał się z memorandum do państw sygnatariuszy konferencji jałtańskiej o wywiązanie się ze zobowiązania przeprowadzania takich wyborów.

Konfederacja Polski Niepodległej organizowała liczne demonstracje mające na celu wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski.

Po porozumieniu Okrągłego Stołu zdystansowała się wobec powstałego układu i żądała przeprowadzenia lustracji. W kolejnych latach działalności dochodziło do kilku rozłamów w partii wskutek czego zmniejszało się znaczenie KPN na arenie politycznej.

znaczki

 • Poczta KPN


  Znaczki wydane w okresie od stanu wojennego do wyborów w 1989 roku przez podziemne wydawnictwo Poczty KPN. część 1 - do 1988 roku.

  Aby powiększyć zdjęcia trzeba kliknąć w link lub w miniaturę znaczka.

 • Znaczek - Papież Jan Paweł II

  Format oryginału: 3 cm x 3 cm


  Wydano: Poczta KPN, rok wydania nieznany

 • Seria znaczków - Dowódcy AK

  • Jan Mazurkiewicz, ppłk. Radosław
  • Jan Szypowski, ppłk. Leśnik
  • Bernard Zakrzewski, por. Hipolit
  • Tadeusz Pełczyński, gen. Grzegorz
  • Stanisław Thun, ppłk. Leszcz
  • Konrad Zieliński, płk. Karola
  • Leopold Okulicki, gen. Niedźwiadek
  • Antoni Sanojca, płk. Kortum
  • Józef Koczwara, płk. Zbigniew
  • Kazimierz Pluta-Czachowski, płk. Kuczaba
  • Ludwik Muzyczka, ppłk. Benedykt
  • Józef Szostak, płk. Filip
  • Tadeusz Komorowski, gen. Bór
  • Kazimierz Iranek-Osmecki, płk. Heller
  • Jan Rzepecki, płk. Prezes

  Format oryginału: 3 cm x 4 cm

  Wydano: Poczta KPN 1988 rok.

 • Bloki znaczków - Komenda Główna Armi Krajowej

  1 blok:

  • Antoni Sanojca, płk. Kortum
  • Tadeusz Komorowski, gen. Bór
  • Józef Szostak, płk. Filip
  • Kazimierz Iranek-Osmecki, płk. Heller
  • Jan Szypowski, ppłk. Leśnik

  2 blok:

  • Bernard Zakrzewski, por. Hipolit
  • Leopold Okulicki, gen. Niedźwiadek
  • Jan Mazurkiewicz, ppłk. Radosław
  • Józef Koczwara, płk. Zbigniew
  • Konrad Zieliński, płk. Karola

  3 blok:

  • Jan Rzepecki, płk. Prezes
  • Tadeusz Pełczyński, gen. Grzegorz
  • Kazimierz Pluta-Czachowski, płk. Kuczaba
  • Ludwik Muzyczka, ppłk. Benedykt
  • Stanisław Thun, ppłk. Leszcz

  Format bloku: 12 cm x 9 cm

  Wydano: Poczta KPN 1988 rok.

 • Blok znaczków - Delegaci Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1940 -1945

  • Cyryl Ratajski
  • Jan Piekałkiewicz
  • Jan St. Jankowski

  Format bloku: 11 cm x 7,5 cm

  Wydano: Poczta KPN 1988 rok.

 • Blok znaczków - 1918 - 1988

  Format bloku: 11,5 cm x 7 cm


  Wydano: Poczta KPN Wrocław 1988 rok

 • Bloki - 70 rocznica narodzin Drugiej Rzeczypospolitej

  • Warszawa 1938 - Uruchomienie pierwszego próbnego nadajnika
  • Porąbka 1937 - Hydroelektrownia na Sole

  Format bloku: 13 cm x 10 cm

  Wydano: Poczta KPN 1988 rok.

 • Blok znaczków - Tysiąclecie Chrztu Ukrainy

  Format bloku: 14 cm x 10 cm


  Wydano: Poczta KPN 1988 rok.

 • Znaczek - Jarosław Stećko

  Format oryginału: 5 cm x 7 cm

  Wydano: Poczta KPN 1987 rok.

  (Podejrzewałem, że jego wydanie pod szyldem KPN może być prowokacją SB. Jarosław Stećko był jednym z dowódców batalionu Nachtigall i po śmierci Bandery szefem OUN. Jednak z informacji od działacza KPN wynika, że znaczek jest autentyczny.
  Stecko przeszedł metamorfozę i opowiedział się za współpracą z Polską. Jego żona Slawa, przywódczyni antykomunistycznej diaspory ukraińskiej na zachodzie podpisała w latach PRL porozumienie z KPN o wspólnej walce o niepodległość obu narodów /przeciw dominacji ZSRR. Współpraca z Ukraińcami była filarem pilsudczykowskiej czy jagiellońskiej idei Międzymorza. Pomimo dramatycznych doświadczeń. Zgodnie z hasłem, iż nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy.)